Ruangan


Ruangan

R. Kepala Sekolah  : 1
R. Wakasek             : 1
R. Guru                    : 1
R. BK                        : 1
R. TU                        : 1
R. Kelas                   : 29
R. Lab Kom             : 3
R. Lab Bahasa        : 1
R. Lab IPA               : 4
R. Perpustakaan   : 1
R. Ekskul                 : 3

R. Aula                    : 1

CARIPANDUAN PPDB ONLINE TAHUN 2021